App Logo

Sıcak Fırsatlar

Sıcak Fırsatlar Uygulamaları Kullanım Koşulları


Taraflar

İşbu kullanıcı sözleşmesi, (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), ile kullanıcı arasında, kullanıcının uygulamaya üye olması ve /veya uygulamaya giriş yapması amacıyla düzenlenmiştir. Bu uygulama, uygulama kullanıcısının işbu sözleşme koşullarını kabul etmesi halinde kullanımına sunulmuştur. Kullanıcı, uygulamaya girmekle, uygulamanın kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunmaktadır. Kullanıcı, uygulamaya girmekle, sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, uygulama içinde yer alan; kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak, şirket tarafından yapılan bütün beyanları ve bu beyanlara uygun davranacağını da kabul etmiş bulunmaktadır.

İşbu sözleşme adresinde mukim “ ) ile Sıcak Fırsatlar mobil uygulamalarından yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme Mobil Uygulamasını kullanacak kullanıcıların Mobil Uygulamayı cihazlarına yüklemesi ile birlikte yürürlüğe girmiş olacaktır.

Sözleşmenin konusu

İşbu sözleşmenin konusu, uygulamada sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Şirket, işbu sözleşmede ve mobil uygulamada dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin uygulamaya konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Kullanıcının uygulamaya devam eden erişimi veya devam eden uygulama kullanımı, değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir. Şirket uygulamanın arızasız şekilde devamı için gerekli önlemleri almakla beraber değişen koşullar altında uygulamanın askıya alınmasına veya durdurulmasına karar verebilir.

Cihaz Bilgisi’ne Erişilmesi

Kullanıcılar Mobil Uygulamayı yükleyerek giriş yaptıklarında cihaz bilgileri (cihazın ekranının açık olup olmama, GPS ayarının durumuna dair bilgiler), kişi bilgilerine ulaşılabilecektir.

Kullanıcı hak ve yetkileri

Kullanıcı uygulamaya konu olan içerikleri ve kendiliğinden Bilgi sahibi olduğu fırsatları diğer kullanıcılarla paylaşabilir. Paylaşım uygulama tarafından onaylansa dahi paylaştığı içeriğin doğruluğu genel ahlak kuralları çerçevesinde kullanıcının sorumluluğundadır.

Kullanım şartları

Uygulama üyeliği, kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından uygulamaya üye olmak için gerekli bilgilerinin girilmesi ve kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Kullanıcı, uygulamanın kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. Şirket, uygulamayı ve içeriğine dahil tüm unsurları, olduğu gibi sağlamaktadır ve uygulama hakkında veya uygulama yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya uygulama içeriğine dahil herhangi bir unsur veya uygulamanın herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Uygulama yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır. Uygulamaya üye olan ya da ziyaret eden kullanıcıların bilgileri, şirket tarafından gerekli görüldüğü takdirde, üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Şirket, mobil uygulama dahilinde başka uygulamalara veya sitelere link verebilir. Şirket, link vasıtasıyla erişilen uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Telif Hakkı

isimli mobil uygulamanın münhasır hak sahibi.’dir. İşbu uygulama üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi şirkete ait olup; şirket, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, uygulama ve uygulama uzantılarında mevcut her tür koşulu, bilgiyi ve içeriği, önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Uygulama içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri ve yazı, makale, fotoğraf, resim, doküman, animasyon, video ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün ürünlerin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları şirkete aittir. Bu ürün ve içeriklerin hiçbiri yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu ürün ve içeriklerin herhangi bir amaçla kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları yasaktır. Uygulamada yayımlanan fotoğraflar, video görüntüleri, animasyonlar, yazılar ve diğer yazılı ve görsel materyaller, şirketten izin alınmadan herhangi ve hiçbir şekilde başka mobil uygulamada veya başka bir mecrada kısmen veya tamamen herhangi bir teknolojik yöntemle yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde ekleme, silme veya diğer herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Sözleşmenin feshi

İşbu sözleşme, kullanıcının uygulamaya üye olduğu ve / veya uygulamayı kullandığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Öncelikle Şirket, dilediği zaman, herhangi bir ihbar ve ihtarda bulunmaksızın, işbu sözleşmeyi feshedebilir. Şirket, kullanıcının, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Aşağıda belirtilen durumlar ayrıca fesih sebebidir. Bu durumda, kullanıcı, Şirketin uğradığı bütün zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

•Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, uygulamanın işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması.
•Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması.
•Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.
•Kullanıcının, yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olan ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin uygulamaya kaydedilmesi.
Uygulamanın genel güvenliğini tehdit edecek, uygulamanın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

Kişisel bilgilerinizi nasıl kullanabiliriz

Kişisel bilgilerinizi KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ'nde belirtilen şekilde kullanacağız.

Delil sözleşmesi

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Şirketin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Yürürlük tarihi: 24/01/2020

Cmoon Tech Dijital Erenköy Mah. Şevki Özengin sok. Kadıköy - İstanbul
support@sicakfirsatlar.app